Projelerimiz

-A +A

Yakma - Gazlaştırma Projeleri

 • MİLTES - Termik Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (Dolaşımlı Akışkan Yatak Tasarımı) (2013 - 2015)
 • Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (2009 – 2013)
 • Tunçbilek Gazlaştırma Sistemleri Optimizasyonu (2011 – 2014)
 • European Research Infrastructure for Thermochemical Biomass Conversion (2011 – 2015)
 • Kömür Karakterizasyonunun ve Yanma Davranışlarının İncelenmesi (2011 – 2013)
 • Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Geliştirilmesi (2007 – 2012)
 • Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (2007 – 2011)
 • Kömür ve Biyokütle Karışımlarının Gazlaştırılması, Gazın Temizlenmesi ve Enerji Üretim Sistemlerine Entegrasyonu (2005 – 2008)
 • Improving of The S&T Research Capacity of TUBITAK MRC Instıtute of Energy in the Fields of Integrated Biomass Gasification with Power Technologies (2005 – 2008)
 • Integrated European Network For Biomass Co-Firing (2005 – 2007)

Gaz Teknolojileri Projeleri

 • Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (Gaz Temizleme ve Fischer Tropsch Sentezi Bölümleri) (2009 – 2013)
 • 1 kWe fuel processing system integrated with an advanced high temperature fuel cell stack for UPS application (2010 -  2013)
 • Yakıt Pili Mikro Kojenerasyon Sistemi (Hidrojen Üretim Sistemi) (2006 – 2010)
 • High Added Value Materials from Waste Tyre Gasification Residues (TYGRE)
 • Rafinerilerin Sera Gazı Emisyonları Yönünden Değerlendirilmesi (2009 – 2010)
 • Improving of the S&T Research Capacity of TUBITAK MRC IE in the Fields of Hydrogen Technologies (2005 – 2008)
 • Hidrojen Üretim/Dönüşüm ve Depolama Teknolojilerinin Geliştirilmesi (2005 – 2007)

Termik Santral Projeleri

 • MİLTES_Termik Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (2013 – 2015)
 • KEAŞ Kemerköy Santralı Baca Gazı Kükürt Giderme Sisteminin İyileştirilmesi (2012 – 2014)
 • Termik Santral Performans İzleme ve Değerlendirme Sistem Tasarımı ve Uygulaması (PERIDSIS) (2011 – 2013)
 • KEAŞ Kemerköy Termik Santralında Emreamadeliğin Artırılması İçin Kazan Curuflanma Sebeplerinin Araştırılması ve Kazan Malzemeleri Üzerine Etkisi (2011 – 2013)
 • Enerji Verimliliğini Arttırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması (TSAD) (2006 – 2011)
 • EÜAŞ Termik Santralları Teknik Konularda Danışmanlık (2011 – 2014)
 • Soma B Termik Santralı Ünite Kazanları ve Yardımcı Tesislerinde Emreamadeliği Düşüren Sebeplerin Araştırılması (2012 – 2013)
 • Zonguldak Bölge Isıtma Sistemi Yapılabilirlik Analizi (2012 – 2013)

Yakıt Pili Projeleri

 • Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pilli Araç (2009 – 2012)
 • Sabit Uygulamalar için Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi (2008 – 2010)
 • Yakıt Pili Mikro Kojenerasyon Sistemi (Yakıt Pili Geliştirme) (2006 – 2010)
 • MCFC-CONTEX-MCFC Catalyst and Stack Component Degradation and Lifetime: Fuel Gas Contaminant Effects and Extraction Strategies (2010 – 2013)
 • Molten-Carbonate Fuel Cells For Water Borne Applications (MC-WAP) (2006 – 2010)
 • Ergimiş Karbonatlı Yakıt Pili Gemi Elektrik Üretim Sistemleri (2002 – 2007)
 • Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili Modelleme, Membran ve Bipolar Plaka Üretimi (2006 – 2008)
 • Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili Üretimi ve Entegrasyonu (2004 –  2007)
 • Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili Modül Bileşenlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi (2004 –  2006)

Güneş Enerjisi Projeleri

 • E2PHEST2US-Enhanced Energy Production of Heat and Electricity by a Combined Solar Thermionic-Thermoelectric Unit System (2010 – 2012)
 • TERMISOL- New Low-Emissivity, and Long-Lasting Paints For Cost-Effective Solar Collectors (2006 – 2010)
 • Zorlu Enerji Parabolik Oluk Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemi Performans Değerlendirilmesi (2010 – 2011)
 • Parabolik Oluk Mikro CSP Sistemi Performans Değerlendirilmesi (2011 – 2012)
 • Solar Power One (2012 – 2013)
 • Fotovoltaik Modül Üretim Hattı Oluşturulması (2007 – 2008)

Yakıt Projeleri

 • Organik Atıklardan Catlİq Prosesi İle Sentetik Sıvı Yakıt Üretimi (2012 – 2013)
 • Yakıt Analizleri (Sürekli)
 • Akaryakıtlar için Ulusal Marker Sistemi (2006 – 2007)
 • Yenilenebilir Alternatif Motor Yakıtı: Biyodizel (2005 – 2006)

Diğer Projeler

 • Enerji Etüdleri (1998 – 2002)
 • Binalarda Enerji Verimliliği Etüdü Yazılımı (BİNVER) (2009 – 2010)
 • Binalarda Enerji Performansı Yazılımı Ulusal Hesaplama Metodolojisinin İyileştirilmesi (2012 – 2013)
 • Cost Assessment Sustainable Energy Systems (CASES) (2006 – 2008)
Araç Teknolojileri Projeleri
 • E1000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi (2011 – 2014)
 • Elektrikli Araçlar için Elektronik Kontrol Ünitesi, Elektrikli Tahrik Sistemi ve Batarya Grubu Geliştirilmesi (2013 – 2016)
 • Uzaktan Kontrollü Maden Robotu (2011 – 2013)
 • Hibrid Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kurulması (2007 – 2010)
 • Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulamalar (2005 – 2007)
 • FOHEV-1 / FOHEV – 2 Hafif Ticari Hibrid Elektrikli Araç Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi (2005 –  2006)
 • Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltımı (2006 – 2009)
 • ELİT-1/ ELİT-2 Elektrikli Araç (2002 – 2004)
 • FNSS Elektrikli Muharebe Aracı (2003)
 • Bomba İmha Robotu (ROBOMB 1) (2004 – 2005)

Batarya/Enerji Depolama Teknolojileri Projeleri

 • Lityum İyon Piller İçin Katot Aktif Madde Geliştirilmesi (2011 – 2014)
 • Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi (2010 –  2012)
 • Akıllı Batarya Güç Paketi Oluşturulması (2009 – 2010)
 • Hibrid Elektrikli Araçlar için NiMH Batarya Geliştirilmesi
 • Radyo Baz İstasyonu Bataryası Performans Değerlendirmesi (2009 – 2010)
 • Milli Sonoboy Geliştirilmesi ve Üretimi / Batarya Geliştirilmesi (2008 – 2009)
 • NiMH Hücre Geliştirilmesi (2007 – 2009)
 • Helikopter Sonarı İçin Batarya Geliştirilmesi (2007 – 2008)
 • İleri Batarya Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi (2005 –  2007)
 • Enerji Depolama Sistemleri (1999 –  2000)

Çevirgeç Teknolojileri

 • TEİAŞ Viranşehir ve Kızıltepe TM için İletim tipi STATKOM sistemlerinin geliştirilmesi (2013)
 • Kemerköy Termik Santralı için Jeneratör İkaz Sistemleri geliştirilmesi (2012 - 2013)
 • Kemerköy Termik Santralı’ndaki OBS Başlatma Transformatörleri için Dağıtım tipi STATKOM geliştirilmesi (2011 - 2012)
 • Fotovoltaik uygulamalar için mikro evirgeç geliştirilmesi (2011 - 2013)
 • Suudi Arabistan KACST Enstitüsü’ne teknoloji transferi ile SVC Sistemlerinin geliştirilmesi için (2011 - 2013)
 • Mega Çelik Metalurji (MEGADEMİR) için Hibrit Aktif Güç Filtresi geliştirilmesi (2010 - 2012)
 • Gezende HES için Jeneratör İkaz Sistemleri geliştirilmesi (2011 - 2012)
 • Bursa Raylı Ulaşım Sistemi için Tristör Anahtarlama Reaktör ve Aktif Güç Filtresi geliştirilmesi (2011)
 • Cuniş HES için Jeneratör İkaz Sistemleri geliştirilmesi (2010 - 2011)
 • Güç Kalitesi Milli Projesi kapsamında TEİAŞ Denizli TM için Aktif Güç Filtresi geliştirilmesi (2007 - 2010)
 • Güç Kalitesi Milli Projesi kapsamında TEİAŞ Sincan TM için İletim tipi STATKOM geliştirilmesi (2007 - 2010)
 • Erdemir’deki Pota Ocağı için SVC sistemi geliştirilmesi (2007)
 • Kemerköy Termik Santralı Kömür Hazırlama Sistemi için Dağıtım tipi STATKOM sistemleri geliştirilmesi (2006 - 2007)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) için taşınabilir SVC ve STATKOM sistemleri geliştirilmesi (2001 - 2004)

Güç Sistemleri Analiz ve Planlama

 • TEİAŞ Genel Teknik Destek Projesi
 • TEİAŞ İletim Sistemi Çerçeve Projesi
 • Türkiye – Avrupa Elektrik Sistemi Enterkonneksiyonu Projesi (Faz 4)
 • Türkiye – Avrupa Elektrik Sistemi Enterkonneksiyonu Projesi (Faz 3)
 • Türkiye İletim Sistemi Master Planı Projesi.
 • Yeni Doğal Gaz Kombine Çevrim (DGKÇ) Santrali (3x272 MW) için Sub-senkron Rezonans (SSR) Risk Analizi.
 • Türkiye – UCTE Elektrik Sistemi Enterkonneksiyonu Projesi
 • Başkent Elektrik Dağıtım Şebekesi Master Plan Projesi
 • Türkiye – UCTE Elektrik Sistemi Enterkonneksiyonu Projesi (Faz 1)
 • Küçük Hidrolik Santraller için SCADA Sistemi (HESKON)
 • Boğaziçi Elektrik Dağitim AŞ (İstanbul) için Fider Otomasyon ve SCADA Geliştirilmesi
 • Türkiye – Gürcistan İletim Hatları Üzerinde Anahtarlama Aşırı Gerilimleri Analizleri
 • Türkiye Elektrik Şebekesi için Primer Frekans Kontrol Testleri ve Performans Analizleri
 • Türkiye Elektrik Şebekesi için Primer Frekans Kontrol Testleri ve Performans Analizleri için Fizibilite Projesi.
 • İSKENDERUN Termik Santrali için SSR Risk Analizi.
 • Türkiye – Balkan Ülkeleri Elektrik Sistemleri Enterkonneksiyonu Fizibilite Projesi
 • ADAPAZARI-GEBZE DGKÇ Santralleri için SSR Risk Analizleri.

Güç Sistemleri Bilgi Teknolojileri

 • Türkiye’de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme Ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi (2010 – 2014)
 • KACST PQ  - Technology Collaboration Project for Power Quality Monitoring (2013 – 2014)
 • Tigem Ceylanpınar Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ve Güç Kalitesi Problemlerinin Tespiti Projesi (2012 – 2013)
 • Milli Güç Kalitesi Çözümleyicisi’nin TEİAŞ Transformatör Merkezlerine Yaygınlaştırılması Projesi (2010 – 2012)
 • Yalova Rüzgar Destekli Pompaj Depolamalı HES Tesisi Elektromekanik Sistemler Kavramsal Tasarım Projesi (Yalova PRHES)  (2009 – 2011)
 • Güç Kalitesi Milli Projesi Güç Kalitesi İzleme Sistemi Alt Projesi (2006 – 2009)

Otomasyon Teknolojileri

 • EÜAŞ Karkamış Hidroelektrik Santrali için SCADA ve Haberleşme Sistemleri Rehabilitasyonu (2013 – 2015)
 • EÜAŞ Seyhan 1 Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyonu (2013 – 2017)
 • EÜAŞ Kadıncık 1-2 Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyonu ve CFD Çalışmaları (2013 – 2017)
 • EÜAŞ Batman Hidroelektrik Santrali Kontrol Sistemleri için Yazılım Geliştirme (2013 – 2017)
 • Güneş Panelleri Ağı için Smart Grid Kontrolcüsü (2011 – 2014)
 • EÜAŞ Gezende Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyonu (2010 – 2013)
 • Küçük ve Orta Ölçekli Hidroelektrik Santralleri için Kontrol Sistemi Geliştirilmesi (HESKON) (2006 – 2009)
 • Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) Master Planlama (İstanbul) (2005 – 2008)
 • Boğazici Elektrik (BEDAŞ) Master Planlama ve Fider Otomasyonu (İstanbul) (2003 – 2007)