Kurum Kültürü ve Politikalar

-A +A

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

YÖNETİM POLİTİKASI

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin Yönetim Politikası doğrultusunda;

Enerji Teknolojileri Başkan Yardımcılığı Yönetim Politikası, en üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için varolan uzmanlık alanlarında çalışmalar yapmak, yeni uzmanlık alanları için bilim ve teknolojiler geliştirmek, konusunda ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlalamaktır.

Bu politika çerçevesinde Enerji Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, müşterilerine TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Tüm Enerji Teknolojileri Başkan Yardımcılığı çalışanları;

  • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileşmenin bilincindedir.
  • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenirlilik ve gizliliğini kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dahil olmayacağını taahhüt eder.

Enerji Teknolojileri Başkan Yardımcılığı;

  • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
  • Tüm hizmet ve faaliyetlerinde çevreyi koruyarak doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği kaynağında önlemeyi, yeniden kullanım ve geri dönüşümü desteklemeyi,
  • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
  • TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
  • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda önder bir enstitü olmayı,
  • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
  • Tüm laboratuvar personelinin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsenmesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt eder.