Bildiriler

-A +A

Yakma ve Gazlaştırma Teknolojileri

 • Olgun, H. , “Avrupa Birliği’nin Biyokütle Enerjisinin Yaklaşımı ve 6.Çerçeve Kapsamında Proje İmkanları”, III. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sergisi ve Paneli, İzmir, 1-3/05/2003
 • Akgün, F.,Jungmeier, G.,Schwaiger, H.,Panoutsou, C., Richard, K.,Hillring, B.,Flyktman, M.,Gerard, M.,Krajnc, N., Mihailov, N.,Burton, C., “Survey of Existing CHP Plants With Solid Biomass in Europe”, 2nd World Conference And Tech. Exhibition On Biomass, Roma-İtalya, 10-14/05/2004
 • Olgun, H., Tırıs, M., Akgün, F., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., “Biyokütle Gazlaştırma ve TÜBİTAK Çalışmaları”, 11. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı -ICCI 2005 , İstanbul, 26-27/05/2005
 • Olgun, H.,  “Biyokütle Gazlaştıma ve Sanayide Uygulamaları”, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü IV. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, İzmir, 09/06/2005
 • Olgun, H., Çağlayan, E., Ersöz, A., Özdoğan, Z., “Integration of Biomass Gasification with Fuel Cells”, 14th European Biomass Conference, Paris-Fransa, 17-21/10/2005
 • Akgün, F., Gül, S., Uzun, D., Ünlü, N., Çağlayan, E., “Temiz Kömür Yakma ve Gazlaştırma Teknolojileri”, Temiz Kömür Teknolojileri ve Yakma Teknikleri Semineri, Kahraman Maraş, 31/10/2007 - 02/11/2007
 • Akgün, F., Çağlayan, E., Durak, Y., “Clean Coal Technologies”, Turkish-American Clean Energy Conference”, İstanbul, 29-30/01/2008
 • Olgun, H., “An Overview of Biomass Energy Activities in TUBITAK MRC”, Turkish-American Clean Energy Conference, İstanbul, 29-30/01/2008
 • Akgün, F., “Temiz Kömür Teknolojileri”, Petrolden Bağımsızlaştırılmış Enerji Teknolojileri Çalıştayı, Gebze-Kocaeli, 31/10/2008 - 01/11/2008
 • Öztürk, B., Okumuş, E., “Biyogaz Üretimi ve Yakıt Kalitesinin Yükseltilmesi”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu - UTES 2008, İstanbul.  17-19/12/2008
 • Kayahan, U., Gül, S., Olgun, H., Bay, B., Çetin, Y., Çağlayan, E., Ünlü, A., Karataş, H., Yazar, A., Özdoğan, Z., “Preliminary Results with A 450 Kvth Bubbling Fluidized Bed Gasifier”, International Conference on Polygeneration Strategies, Viyana-Avusturya, 01-03/09/2009
 • Kaya,D., Tırıs,M., Öztürk, H.H., Ekinci,K., Başçetinçelik,A., Yaldız,O., “Energy and Exergy Efficiencies for Biogas-Fired Combined Heat and Power Plant”, IWES - 2.Atıktan Enerji Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 04-05/11/2009
 • Kaya, D., Yaldız, O., Saraç, H., Ekinci, K., Koçar, G., Akgün, F., Tırıs, M., “TÜBİTAK Pilot Biyogaz Enerji Santralı Proses Tekniği”, IWES - 2.Atıktan Enerji Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 04-05/11/2009
 • Kaya, D., Çağman, S., Çoban, V., Yağmur, E., Eyidoğan, M., Akgün, F., Tırıs, M., “Kuru Fermentasyon Teknolojisi ile Biyogaz Üretimi”, IWES - 2.Atıktan Enerji Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 04-05/11/2009
 • Kayahan, U., Gül, S., Olgun, H., Tırıs, M., “450 kW Termal Kapasiteli Kabarcıklı Akışkan Yatakta Biyokütle Atıklarının Gazlaştırılması ve İlk Sonuçlar”, Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu, İstanbul, 12-13/11/2009
 • Akgün, F., Çağlayan, E., Çetin, Y., Gül, Ö., Gül, S., Olgun, H., Sarıoğlan, A., Ünlü, A., “Liquid Fuel Production From Biomass and Coal Blends”, Co-Gasification Of Coal, Biomass and Waste Flexgas International Workshop, Madrid-İspanya, 12-13/11/2009
 • Karataş, H., “Enerji Enstitüsü'nde Biyokütle Gazlaştırma ve Yakma Çalışmaları, Orman Biyokütlesi ve Biyoenerji Çalıştayı”, Kastamonu, 25-26/02/2010
 • Akgün, F.,  Çetin, Y., Gül, S., Kınayyiğit, Ş., Obut, S., “Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi”, İleri Teknolojiler Çalıştayı ve Sergisi, Kocaeli, 30/04/2010
 • Olgun, H., “An Overview of Biomass Combustion and Cofiring Activities in Turkey”, IEA Bioenergy, Task 32: Biomass Combustion and Cofiring, European Biomass Conference Centre, Lion-Fransa, 04-05/05/2010
 • Olgun, H., Atımtay, A., Varol, M., Gül, S., Bay, B., Kayahan, U., Atakül, H.,
  Çelebi, C., Çetinkaya, E., “Combustion of Lignite Coal in a Circulating Fluidized Bed Combustor”, The  Tenth International Conference on Combustion and Energy Utilization, Muğla, 04-08/05/2010
 • Kayahan, U., Olgun, H., Özdoğan, S., “Preliminary Results with a Laboratory Scale Bubbling Fluidised Bed Gasifier”, The  Tenth International Conference on Combustion and Energy Utilization, Muğla, 04-08/05/2010
 • Varol, M., Atımtay, A., Bay, B.,  Olgun, H., “A Study of Co-Combustion Characteristics of Biomass Fuels and A Lignite Coal with Thermo Gravimetric Analysis”, The  Tenth International Conference on Combustion and Energy Utilization, Muğla, 04-08/05/2010
 • Çoban, V., Kaya, D., Çağman, S., Yağmur, A., Tırıs, M., Akgün, F., “Evsel Kaynaklı Arıtma Çamurlarının Biyogaz Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi”, 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı-ICCI 2010, İstanbul, 12-14/05/2010
 • Varol,M., Akpulat, O., Atimtay, A., Olgun, H., “SO2 Capture in a Fluidized Bed Combustor with Limestone and the Effect of Olive Cake Addition on the SO2 Capture Efficiency”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE -5), Denizli, 27-30/06/2010
 • Al- Kassir, A., Olgun, H., Kayahan, U., “Design and Calculation of a Biomass Residues Thermal Dryer Performance”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE -5), Denizli 27-30/06/2010
 • Gül, S., Olgun, H., Özdoğan, S., “Design and Operating of a Laboratory Scale Circulating Fluidised Bed System for Oxygen Enriched Combustion”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE -5), Denizli, 27-30/06/2010
 • Ulu, E., Öztürk, H., Yılancı, A., Olgun, H., Çetin, Y., Hekim, M., “Energy Efficiency Comparison of Fixed and Movable PV-Arrays for the Climatic Condition of Denizli”, Turkey, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE -5), Denizli, 27-30/06/2010
 • Akgün, F., “Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt  Üretimi ve Projenin Tanıtımı”, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi—Trijen Çalıştayı, Gebze-Kocaeli, 28/06/2010
 • Ünlü, N., Gül, Ö., “Gazlaştırma Teknolojileri”, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi—Trijen Çalıştayı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 28/06/2010
 • Özdoğan, S., “Yakıtların Termokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi—Trijen Çalıştayı, Gebze- Kocaeli, 28/06/2010
 • Atakül, H., Çetin, Y., “Gaz Temizleme Teknolojileri 1”, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi—Trijen Çalıştayı, Gebze-Kocaeli, 28/06/2010
 • Olgun, H., “Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütlenin Gazlaştırma Sistemlerinde Kullanılması”, Yenilenebilir Enerji ve Potansiyel Çözümler, Balıkesir, 09-10/07/2010
 • Çetin, Y., Sarıoğlan, A., Üresin, E., ER, Ö., Köylü Tokgöz, S., Ay, Ş., Atakül, H., Akgün, F., “Liquid Fuel Production from Biomass and Coal Blends: Hot Gas Clean-Up with Turkish Dolomites and Commercial Monolithic Catalyst”, International Conference on Polygeneration Strategies-2010, Leipzig-Almanya, 07-09/09/2010
 • Atımtay, A.T., Varol, M., Olgun, H., Gül, S., Bay, B., Kayahan, U.,  “Co-Combustion of Various Biowastes with a Turkish Lignite in a Circulating Fluidized Bed Combustor”, 27th International Annual Pittsburgh Coal Conference, Hilton Hotel, İstanbul, 11-14/10/2010
 • Varol, M., Çelebi, M., Atımtay, A.T., Olgun, H., Atakül, H., Ünlü, N., Engün, B., Kayahan, U., Bardakçıoğlu, G., “Orman Gülünün Orhaneli (Bursa) Kömürü ile Birlikte Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakılması”, HKK2010, IV Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Ankara, 25-27/10/2010
 • Olgun, H., “Gazlaştırma Teknolojileri  Uygulamalar, Eğilimler ve Problemler”, Humboldt-Kolleg Conference 2010, İstanbul, 21-23/10/2010
 • Kaya, P., Ünlü, N., Uzun, D., Yağmur, E.; “Gaz Türbini Bypass Bacası Sızıntı Kaybının Giderilmesinin Enerji ve Çevresel Analizi”, III. Enerji Verimliliği Kongresi, TÜBİTAK UME, Kocaeli, 31/03/2011 - 02/04/2011
 • Çelebi, M., Atımtay, A., Varol, M., Olgun, H., Atakül, H., Engin, B., Kayahan, U., Ünlü, N., Bardakçıoğlu, G., Özcan, M.; “Co-Combustıon of Various Agrowastes with a High Sulfur Lignite Coal in a Circulating Fluidized Bed Combustor: Effect of air Staging on Pollutants Alon”, The Fifth International Conference on Clean Coal Technologies, Zaragoza, Spain, 8-10/05/2011
 • Akgün, F., Çetin, Y., Sarıoğlan, A., Gül, S., Gül, Ö, Şal, S., “Kömürün Gazlaştırılması ve Çoklu Üretim Uygulamalarında Kullanımı”, 18th International Energy & Environment Fair and Conference (ICCI 2012), Istanbul Expo Center Halls 9-10-11, İSTANBUL, 25/04/2012
 • Yağmur, E., Yaldız, O., Koçar, G., Saraç, H., Ekinci K., Kaya, D., “Bitkisel Ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi”, 18th International Energy & Environment Fair and Conference (ICCI 2012), Istanbul Expo Center Halls 9-10-11, İSTANBUL, 25/04/2012
 • Engin, B., Varol, M., Çelebi, M., Atımtay, A., Olgun, H., Atakül, H., Çömlekçioğlu, M., Kayahan, U., Ünlü, A., “Co-Combustion of Lignite and Pine Chips in a Laboratory Scale Circulating Fluidized Bed Combustor”, International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), Ege University Atatürk Cultural Center (AKM), İzmir, 28-30/06/2012
 • Kaplan, Ö., Çelik, C., Olgun, H., Kassir, A., “Determination of Drying Characteristics of Turkish Pine (Pinus Brutia) Woodchips in A Screw Dryer in Various Drying Conditions”, International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), Ege University Atatürk Cultural Center (AKM), İzmir, 28-30/06/2012
 • Kayahan, U., Ünlü, A., Engin, B., Olgun, H., Atımtay, A., Varol, M., Çömlekçioğlu, M., Kamalı, B., Atakül, H., Bardakçıoğlu, G., “Combustion of Orhaneli Lignite in 750 kWth Pilot Scale Circulating Fluidized Bed Combustion System”, International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), Ege University Atatürk Cultural Center (AKM), İzmir, 28-30/06/2012
 • Karataş, H., Olgun, H., Akgün, F., “Bubbling Fluidized Bed Gasification Experiments on Coal Under Air Atmosphere”, International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), Ege University Atatürk Cultural Center (AKM), İzmir, 28-30/06/2012
 • Ay, Ş., Işık Gülsaç, I., Ünlü, N., “Hot Gas H2S Removal Using Activated Carbons”, International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE-22), Maastricht, 02/09/2012

Gaz Teknolojileri

 • Ersöz, A., Olgun, H., Özdoğan, S., Güngör, C., Akgün, F., Tırıs, M., “Autothermal Reforming as a Hydrocarbon Fuel Processing Option for PEM Fuel Cell“, Fuel Cells-Science and Technology 2002, Hollanda, 25-26/09/2002
 • Olgun, H., Ersöz, A., Tırıs, M., Özdoğan, S. “PEM Tipi Yakıt Pili için Bir Yakıt Dönüştürme Sistem Simülasyon Çalışması”, 1. Ege Enerji Sempozyumu ve SergisiDenizli, 22-24/05/2003
 • Sarıoğlan, A., Şenatalar, A.,Savasçı, Ö.,Taarit, Y., “Metanın Aromatizasyonu Reaksiyonunda Hzsm-5 Destekli Molibden Katalizörlerin Aktivitesi Üzerine CAC2 İle İşlemin Etkisi”, 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, 07-10/09/2004
 • Tırıs, M., Akgün, F., Sarıoğlan, A., Ersöz, A., Boyacı San, F., Olgun, H., “The Activities of TUBITAK MRC in the Field of Hydrogen And Fuel Cells and the Future Perspectives and Recommendation on These Technologies”, Gelecek Hidrojende,  İstanbul, 26/03/2005
 • Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Tırıs, M., “Hidrojen Teknolojileri / Yakıt Pili Kojenerasyon Sistemleri ve AB Mükemmeliyet Merkezi”,  11. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı -ICCI 2005 , İstanbul, 26-27/05/2005
 • Ersöz, A., “Yakıt Pilleri Hidrojen Enerjisi ve Türkiye”, Alternatif Enerji Kaynakları ve Türkiye,  Ankara, 02/06/2005
 • Tırıs, M., Ersöz, A., “Enerji Enstitüsü Hidrojen Yakıt Pili Çalışmaları”, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü IV. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, İzmir, 09/06/2005
 • Ersöz, A., “Investigation of Hydrocarbon Reforming Processes for Micro-Cogeneration Systems”, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, 13-15/07/2005
 • Sarıoğlan, A., Olgun, H., Ersöz, A., Baranak, M., Atakül, H., Özdoğan, Z., “Diesel Evaporation as the First Step of Hydrogen Production RTP 16.08 DESIRE”, 2.Avrupa Hidrojen Enerjisi Konferansı (EHEC 2005), Zaragoza-İspanya, 22-25/11/2005
 • Ersöz, A., “TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Hidrojen Teknolojileri Aktiviteleri”, Türkiye’deki Devlet ve Özel Fen Lisesi Öğretmenlerine Hidrojen Enerjisi Eğitimi Semineri”, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 21/05/2006
 • Ersöz, A., “Hidrojen ve Yakıt Pili Kojenerasyon Sistemleri Araştırma Alanları”, 12.Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı - ICCI 2006, İstanbul, 25-26/05/2006
 • Ersöz, A., “Alternatif Enerji Teknolojileri Araştırmaları ve Çevre İlişkisi”, Enerji ve Çevre İlişkisinde Alternatif Enerjilerin Yeri ve Önemi Paneli, İstanbul, 24/06/2006
 • Akgün, F., “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Araştırma Alanları”, Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi-UGHEK 2006, 21-23/06/2006
 • Ersöz, A., “Improving of the S&T Research Capacity of TUBITAK MRC IE in the Fields of Hydrogen Technologies”, Third General Assembly (Ga'06) and Exhibition/ Demonstration Event 2006 , Brüksel- Belçika, 04-06/10/2006
 • Akgün, F., “Enerji Enstitüsü AB Projeleri ve Avrupa Hidrojen-Yakıt Pili Teknoloji Platformu”, AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı , Ankara, 12-13/02/2007
 • İlhan, N., “Current & Future Hydrogen Project Activities at TUBITAK MRC Energy Institute”,   Project Marketplace Event on Applied Research and Innovation on Hydrogen Technology, TÜSSİDE, 41, 15/02/2007
 • Akgün, F., “EU FP 7 Energy Work Programme-H&FC Technology Platform H&FC Topics in the 1st Call”, Project Marketplace Event on Applied Research and Innovation on Hydrogen Technology, Gebze-Kocaeli, 15/02/2007
 • Şener, T., “Doğal Gaz Boru Hatlarının Hidrojen ve Biyogaz Dağıtımında Kullanılabilirliği”,  Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007, 03-05/05/2007
 • Sarıoğlan, A., Ersöz, A., “Yakıt Pili Mikro Kojenerasyon Sistemleri”, Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi 2007, Ankara, 03-05/05/2007
 • Ersöz, A., “Hidrojen Teknolojisi ve TÜBİTAK MAM'da Yapılan Çalışmalar”, II. Hidrojen Enerjisi Eğitimi Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 26/05/2007
 • Akgün, F., “Avrupa Hidrojen ve Yakıt Pili Teknoloji Platformu ve Türkiye Yansımaları”, II. Hidrojen Enerjisi Eğitimi Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 26/05/2007
 • Ersöz, A., Sarıoğlan, A., İlhan, N., Sayar, A., “An Excellency Center on Hydrogen Technologies - HYPROSTORE FP6 Project”, 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, 13-15/07/2007
 • Akgün, F., Sayar, A., İlhan, N., Baranak, M., Özyönüm, G., Akış, B., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., “A Fuel Cell Micro Cogeneration System”, 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, 13-15/07/2007
 • Ersöz, A., “Steady State Simulationas of a Reforming Process with the Lower Molecular Hydrocarbon Fuels for Hydrogen Production”, 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, 13-15/07/2007
 • Ersöz, A., Sarıoğlan, A., İlhan, N., Özyönüm, G., Çubukçu, M., Sayar, A., Kaypmaz, T., Yağmur, E., “HYDEPARK: A Standalone Renewable Hydrogen Demonstration Park in Turkey”, 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, 13-15/07/2007
 • Baranak, M.,  “Hidrojen Saflaştırma Teknolojileri”, Hidrojen Saflaştırma Teknolojileri, Mikro - Kojen Projesi Ulusal Çalıştayı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 03/10/2007
 • Ersöz, A., “HYPROSTORE Project”, HFP Technical Review Days 2007, Brüksel-Belçika, 09-10/10/2007
 • Baranak, M., Kaytaz, A., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Özyönüm, G., Kalafatoğlu, B., İlhan, N., Korkmaz, Ö., Akar, E., Bahç Bahçe, M., Akgün, F., “A PEM Fuel Cell Micro Cogeneration System”, 14. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı-ICCI 2008, İstanbul, 15-17/05/2008
 • Ersöz, A., Çubukçu, M., İlhan, N., Akgün, F., Tırıs, M., “HYDEPARK: A Standalone Renewable Hydrogen Park”, 14. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı-ICCI 2008,, İstanbul, 15-17/05/2008
 • Sarıoğlan, A., Korkmaz, Ö., Kaytaz, A., Ersöz, A., Akgün, F., “Catalytic Combustion of Methane And Hydrogen Over Precious Metal Monolith Type Catalyst”, 2.Ulusal Kataliz Kongresi, Erzurum, 19-21/06/2008
 • Ersöz, A., “Hidrojen Enerjisi ve Biyogaz”, VI. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, İzmir, 09-11/10/2008
 • Ersöz, A., “Hidrojen Teknolojileri ve Havadan Bağımsız Tahrik Sistemleri”, Petrolden Bağımsızlaştırılmış Enerji Teknolojileri Çalıştayı, Gebze-Kocaeli, 31/10/2008 - 01/11/2008
 • M. Baranak, “Hydrogen Production and Utilization for Residential Combined Heat and Power Applications”, Türk–Alman Çalıştayı, Gebze- Kocaeli, 12–14/11/2008
 • Akgün, F., İlhan, N., “Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemi”, 1. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu, İstanbul, 15-16/01/2009
 • Akar, E., F. Genç, G. Sağlam, M. Baranak, Ö. C. Korkmaz, S. Obut ve F. Akgün, “Evsel Mikro Kojenerasyon Uygulamaları ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması”, II. Enerji Verimliliği Toplantısı, 09-11/04/2009
 • Akgün, F., “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri ve Enerji Enstitüsünün Aktiviteleri”, Hidrojen Enerjileri Teknoloji Günü, İstanbul, 14/04/2009
 • İlhan, N., Kaytaz, A., Ersöz, A., Sağlam, G., Akgün, F., “Yakıt Pilli Mikro Kojenerasyon Sistemi”, 3. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu, İstanbul, 10/06/2009
 • Akgün, F., “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri ve Enerji Enstitüsünün Aktiviteleri”, 3. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu, İstanbul, 10/06/2009
 • Sağlam, G., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Boyacı San, F., Akgün, F., “Evsel Uygulamalar için Yakıt Pilli Mikro-Kojenerasyon Sisteminin Kontrolü”, TOK 2009, İstanbul, 13-16/10/2009
 • Baranak, M., Özyönüm, G., Akar, E., İlhan, N., Kaytaz, A., Korkmaz, Ö., Bican, İ., Sağlam, G., Erdör Türk, B., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Akgün, F., “Evsel Uygulamalar için Yakıt Pilli Mikrokojenerasyon Sistemi”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi (UHK 2009), Kocaeli, 15-16/10/2009
 • Kaytaz, A., Baranak, M., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Obut, S., Akgün, F., “Yakıt Pilli Mikro-Kojenerasyon Sistemi Ekserji Analizi”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi (UHK 2009), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 15-16/10/2009
 • İlhan, N.,  “HYDEPARK - a Standalone Renewable Hydrogen Demonstration Park in Turkey”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Sarıoğlan, A., Korkmaz, Ö., Kaytaz, A., Akar, E., Akgün, F., “A 5 KWt Catalytic Burner for Low Temperature Fuel Cells: Effect Of Fuel Type, Fuel Content and Fuel Loads”, 3.Kataliz Kongresi, Zonguldak, 28/04/2010
 • İlhan, N., Ersöz, A, Çubukçu M., “A Renewable Energy Based Hydrogen Demonstratıon Park In Turkey – HYDEPARK”, 18th World Hydrogen Energy Conference – WHEC 2010, Essen-Hollanda, 17-21/05/2010
 • İlhan, N., Ersöz, A, Özyönüm, G., Baranak, M., ”Integration of a Natural Gas Fuel Processor for Residential Pem Fuel Cell Based Micro Cogeneration Application”, 18th World Hydrogen Energy Conference–WHEC 2010, Essen-Hollanda, 17-21/05/2010
 • Kaytaz, A., Baranak, M., Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Akgün, F., “Exergy Analysis of a Micro-Cogeneration System based on PEM Fuel Cell”, ICH2P–10, İstanbul, 16–18/06/2010
 • Ersöz, A., İlhan, N., “Gaz Şartlandırma ve Ayrıma Teknolojileri”, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi—Trijen Çalıştayı, Gebze- Kocaeli, 28/06/2010
 • Gül, Ö., Kınayyiğit, Ş., “Fischer-Tropsch Prosesi İle Sıvı Yakıt Üretimi”, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi—Trijen Çalıştayı, Gebze- Kocaeli, 28/06/2010
 • Gül, S., Ersöz, A., Baranak M., Gül, Ö., Akgün, F., “Comparative Evaluation of Different Coal to Liquid Process Conditions via Fischer-Tropsch Synthesis”, 27th International Annual Pittsburgh Coal Conference, İstanbul, 11-14/10/2010
 • Sarıoğlan,A., “TYGRE Project-High Added Value Materials From Waste Tyre Gasification Residues”, International Theoretical and Practical Conference, Russian Gubkin State University of Oil And Gas, Moscow, Russia, 01/06/2011
 • Ersöz, A., “Small Scale Hydrogen Generation and Brief Introduction of the Project”, Workshop on Small Scale Fuel Cell Technology for Residential and Industrial  Applications, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Kocaeli, 10/05/2012
 • Sarıoğlan, A.; “Water Gas Shift Reactions in Small Scale Fuel Processing Systems”, Workshop on Small Scale Fuel Cell Technology for Residential and Industrial  Applications, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Kocaeli, 10/05/2012
 • Kaytaz, A., “Catalytic Combustion of Hydrogen Methane Mixture For Micro-Cogeneration Units”, Workshop on Small Scale Fuel Cell Technology for Residential and Industrial  Applications, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Kocaeli, 10/05/2012
 • Parlar, Ö., Machin, N., Ersöz, E.; “Yakıt Hücresi Teknolojileri İçin Hidrojen Üretim Sisteminin Aspen Hysys ile Tasarımı”, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu (ICS 2012) Bildiriler Kitabı, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli, 24-26/05/2012
 • Ersöz, A., “A Dynamic Simulation Study of A Small Scale Hydrogen Production System for a High Temperature Proton Exchange Fuel Cell”, The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, 01-04/07/2013

Yakıt Pili Teknolojileri
 

 • Baranak., M., “Ergimiş Karbonatlı Yakıt Pilinin Modellenmesi”, 6.Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, İzmir, 07-10/09/2004
 • Tırıs, M., Akgün, F., Sarıoğlan, A., Ersöz, A., Boyacı San, F., Olgun, H., “The Activities of TUBITAK MRC in the Field of Hydrogen And Fuel Cells and the Future Perspectives and Recommendation on These Technologies”, Gelecek Hidrojende,  İstanbul, 26/03/2005
 • A., Ersöz, A., Güngör, C., Akgün, F., Tırıs, M., “Ergimiş Karbonatlı Yakıt Pili Teknolojisi ve Uygulamaları Ünlü”, N., Baranak, M., Şener, T., Sarıoğlan, Gelecek Hidrojende, İstanbul, 26/03/2005
 • Boyacı San, F., Şener, T., Behmenyar, G., Karahan, Ş., Akgün, F., Tırıs, M., “Yakıt Pilleri ve Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pilinin Önemi Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili”, 1. Ulusal Bor Çalıştayı, Ankara, 28-29/04/2005
 • Ersöz, A., Sarıoğlan, A., Tırıs, M., “Hidrojen Teknolojileri / Yakıt Pili Kojenerasyon Sistemleri ve AB Mükemmeliyet Merkezi”,  11. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı -ICCI 2005 , İstanbul, 26-27/05/2005
 • Tırıs, M., Ersöz, A., “Enerji Enstitüsü Hidrojen Yakıt Pili Çalışmaları”, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü IV. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, İzmir, 09/06/2005
 • Baranak, M., Atakül, H., Şener, T., Akgün, F., Tırıs, M., “A Model for Molten Carbonate Fuel Cells”, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, 13-15/07/2005
 • Ersöz, A., “Hidrojen ve Yakıt Pili Kojenerasyon Sistemleri Araştırma Alanları”, 12.Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı - ICCI 2006, İstanbul, 25-26/05/2006
 • Akgün, F., “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Araştırma Alanları”, Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi-UGHEK 2006, 21-23/06/2006
 • Akgün, F., “Enerji Enstitüsü AB Projeleri ve Avrupa Hidrojen-Yakıt Pili Teknoloji Platformu”, AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı , Ankara, 12-13/02/2007
 • Günen, E., “Current & Future Fuel Cell Project Activities At TUBITAK MRC Energy Institute”, Project Marketplace Event on Applied Research And Innovation on Hydrogen Technology,  Gebze-Kocaeli, 15/02/2007
 • Boyacı San, F., Şener, T., Behmenyar, G., Gültekin, S., “Effects of Cu-Doping on the Performance of Ni-Fuel Catalyst in the Direct Sodium Borohydride Fuel Cell”, Somer Symposium, Ankara, 14-15/05/2007
 • Boyacı San, F.,  “Hidrojen Teknolojisi ve TÜBİTAK MAM'da Yapılan Çalışmalar”, II. Hidrojen Enerjisi Eğitimi Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 26/05/2007
 • Akgün, F., “Avrupa Hidrojen ve Yakıt Pili Teknoloji Platformu ve Türkiye Yansımaları”, II. Hidrojen Enerjisi Eğitimi Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 26/05/2007
 • Çelik, C., Boyacı San, F., Saraç, İ., “Farklı İşletim Şartlarının Pd Anot ve Pt Katotlu Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili (DSBHYP) Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, 30/05/2007 - 02/06/2007
 • Çelik, C., Saraç, İ., Boyacı San, F., “Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili-Review”, ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, 30/05/2007 - 02/06/2007
 • Boyacı San, F., “PEM Yakıt Pili Teknolojileri”, Mikro-Kojen Projesi Ulusal Çalıştayı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 03/10/2007
 • Obut, S.,  “Yakıt Pili Modellemesi ve Modül Tasarımı”, Mikro - Kojen Projesi Ulusal Çalıştayı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 03/10/2007
 • Erdör B., Görgün H., Genc F., “Impedance Source Converter for Fuel Cell Powered Residential Applications”, International Hydrogen Energy Congress, İstanbul, 13-15/07/2007
 • Boyacı San, F., “Yakıt Pili Teknolojileri ve TÜBİTAK MAM Çalışmaları”, Petrolden Bağımsızlaştırılmış Enerji Teknolojileri Çalıştayı, Gebze-Kocaeli, 31/10/2008 - 01/11/2008
 • Akgün, F., “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri ve Enerji Enstitüsünün Aktiviteleri”, Hidrojen Enerjileri Teknoloji Günü, İstanbul, 14/04/2009
 • Akgün, F., “Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri ve Enerji Enstitüsünün Aktiviteleri”, 3. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu, İstanbul, 10/06/2009
 • Deniz, S., Gürkan, I., Okumuş, E., “Preparation and Gas Transport Properties of Polysulfone  Nanocomposite Membranes Modified with Additives”, Euromembrane 2009, Paris-Fransa, 6-10/09/2009
 • Deniz, S., Kutsal, D., Okumuş, E., “Gas permeation properties of poly(ether imide) nanocomposite membrane based on surface-treated silica”, Euromembrane 2009, Paris-Fransa, 6-10/09/2009
 • Boyacı San, F., Behmenyar, G., Şener, T., Bican, İ., Uysal, S., Okumuş, E., Okur, O., Erdör Türk, B., Genç, F., “Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili Sisteminin Geliştirilmesi”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kong. (UHK 2009) ve Sergisi, Kocaeli, 15-16/10/2009
 • Okur, O., Karadağ, Ç., Behmenyar, G., Okumuş, E., Boyacı San, F., Şener, T., “Borlu Yakıt Pillerinde Sülfolamanın Katalizör Performansına Etkisi”, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kong. ve Sergisi (UHK 2009), Kocaeli, 15-16/10/2009
 • Okur,O., Alper, E., Okumuş, E., Boyacı San, F., Behmenyar, G., Karadağ, Ç., Şener,  T., “Optimization of Direct Sodium Borohydride Fuel Cell Anode Catalyst Production Parameters”, 6.Doğu Akdeniz Kimya Mühendisliği Konferansı (EMCC6), Antalya, 7-12/03/ 2010
 • Karadağ, Ç., “Bor İçeren Yakıt Pilleri ve Savunma Sanayisinde Kullanılabilirliği”, Savunma Sanayii'nde Bor'un Kullanımı, SSM Binası, Ankara, 14/06/2011
 • Karadağ, Ç., “Fuel Cell Studies at TUBITAK MRC Energy Institute”, Workshop on Small Scale Fuel Cell Technology for Residential and Industrial  Applications, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Kocaeli, 10/05/2012

Termik Santral Teknolojileri

 • Ataş, S., “Performans İzleme Sistemleri”, IV. Termik Santral Çalıştayı, Akyaka - Yücelen Otel, Muğla, 05-07/04/2012
 • Bağ H., “Santrallarda Plansız Duruşa Sebep Olan Boru Patlakları”, IV. Termik Santral Çalıştayı, Akyaka - Yücelen Otel, Muğla, 05-07/04/2012

Diğer

 • Tırıs, M.“Yenilenebilir Enerji Kaynakları İnovasyonu ve Sanayiye Etkileri”,  III. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Geleneksel Güneş ve Diğer Yenilenebilir  Enerji Kaynakları Sergisi ve Paneli İzmir, 1-3/05/2003
 • Ersöz, A.,Tırıs, M., “Enerji Teknolojilerinde Stratejik İşbirlikleri”, Enerji Forumu-III, İstanbul, 28-30/01/2004
 • Tırıs, M., “Dünyadaki Alternatif Enerji Kaynakları ve Vizyon 2023’deki Yeri”, Alternatif Enerji Kaynakları ve Türkiye, Ankara, 02/06/2005
 • Akgün, F., “İklim Değişikliği ve Enerji Teknolojileri”, İklim Değişikliği Sözleşmesi Çerçevesinde Enerji Sektörü Konferansı, Ankara, 11/05/2006
 • Olgun, H., “AB–Türkiye Ar-Ge İşbirliği Projeleri”, 12. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı- ICCI 2006, İstanbul, 25-26/05/2006
 • Akgün, F., “İleri Enerji Teknolojileri Araştırma Alanları”, Enerji 2006-9. Enerji Üretim, İletim, Dağıtım, Petrol & Gaz Fuarı, İstanbul, 30/11/2006 - 04/12/2006
 • Akgün, F., “AB-Türkiye Öncelikleri Açısından Yeni Enerji Teknolojileri” Enerji Verimliliği Konferans ve Fuarı , Ankara, 11-14/04/2007
 • Ataç, Ö., Çağlayan, E., Gül, Ö., “Türkiye’de Biyoyakıtlar Konusundaki Ar-Ge Perspektifi ve TÜBİTAK MAM’da Yürütülen Biyoenerji Çalışmaları”, Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, 12-13/12/2007
 • Ünlü, N., “Energy Conservation”, Turkish-American Clean Energy Conference, İstanbul, 29-30/01/2008
 • Tırıs, M., “Concluding Remarks for Renewables & Energy Efficiency Profiles for BSEC Countries”, Black Sea Energy Policy Conference, Atina-Yunanistan, 08-09/10/2008
 • Yıldırım, T., Eray, S., Kaptan, Y., “Güneş ve Rüzgar Enerjisi veri Toplama Sisteminin Geliştirilmesi”, UTEK 2008 - 1. Ulusal Temiz Enerji Kurultayı, Ankara, 15-17/10/2008
 • Ünlü, N., “Madencilik, Kimya ve Beyaz Eşya Sanayinde Enerji Verimliliği Uygulamaları”, II. Enerji Verimliliği Toplantısı, Gebze-Kocaeli, 09-11/04/2009
 • Kaypmaz, C., “PV Üretim Teknikleri - Temel Bileşenler”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Aydar, E., “Yoğunlaştırmalı Güneş Enerjisi Teknolojileri”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Elcik, E., “Güneş İzleyen Sistemler ve Bileşenleri”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Kınayyiğit, Ş., “Ruthenium(Iı) Polypyridyl Complexes As Sensitizers in Dye Sensitized Solar Cells”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Yıldırım, T., “Güneş Enerjisi Potansiyeli Belirleme Ölçümleri”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Olgun, H., “Dünyada Hes’ler ve Teknolojik Gelişmeler, Hidroelektrik Santral Ekipmanları Yerli Üretim İmkânları, Ankara,  24/03/2010
 • Uysal, E., İzgi, Y., Kaytaz, G., Kaypmaz, G., Sungur, F., Ünlü, N.; “BİNVER (Binalarda Enerji Verimliliği Etüt Yazılım) Projesi”, III. Enerji Verimliliği Kongresi, TÜBİTAK UME, Kocaeli, 31/03/2011 - 02/04/2011
 • Ünlü, N.; “Sanayi İklim Değişikliği Mevcut Durum Raporu”, III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ, III. Enerji Verimliliği Kongresi, TÜBİTAK UME, Kocaeli, 31/03/2011 - 02/04/2011
 • Kaypmaz, C., Uzun, D., Ünlü, N.; “Paslanmaz Çelik Sanayinde Örnek Enerji Verimliliği Uygulamaları”, III. Enerji Verimliliği Kongresi, TÜBİTAK UME, Kocaeli, 31/03/2011 - 02/04/2011
 • Tırıs, M., “Türkiye'de Enerji Teknolojilerinin Geliştirilmesi: Başlıca Faaliyetler ve Destekler”, ICCI 2011 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 15-17/06/2011
 • Karadağ, Ç., “TÜBİTAK MAM Bünyesindeki Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Olarak Yapılan Çalışmalar”, Black Sea Knowledge Institutions Turn Green, Atina, 16/10/2012
 • Biçer, E., Kaypmaz, T., Trucchi, D., Cappelli, E., Bellucci, A., Sciti, D., “High Temperature Aging of Ceramic Solar Radiation Absorbers”, SOLAR TR-2 Solar Electricity Conference and Exhibition, Dedeman Antalya Hotel & Convention Center, Antalya, 07-09/11/2012
 • Kaytaz, V., Aydar, E., Biçer, E., Livatyalı, H., Trucchi, D., Cappelli, E., Bellucci, A., “Analytical and Numerical Modeling of a Thermionic - Thermoelectric Concentrated Solar Conversion Module”, SOLAR TR-2 Solar Electricity Conference and Exhibition, Dedeman Antalya Hotel & Convention Center, Antalya, 07-09/11/2012
 • Yapıcı, K., Obut, S., Çakmak, N., Durmazuçar, H., Yüksek, A., “Finite Volume Solution of Mixed Convection Heat Transfer of Al2O3-Water Nanofluid in a Lid-Driven Cavity”, 9. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NANOTR-9), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 24-28/06/2013

Araç Teknolojileri

 • Tür, O., Uçarol, H., Turhan, L, Ünlu, N, Yazar, A, Akgün, F, Tırıs, M, Tuncay, N, Yatir, H.“Study on Hybrid Electric Vehicle Supply System”,  AVT-100: Symposium on Vehicle Propulsion IntegrationVarşova-Polonya, 6-9/10/2003
 • Özelçi, C, Yaşar, S, Mirasyedioğlu, M, Balbay, S, Yazar, A, Tur, O.“Hybrid Electric Tracked Drive Vehicle”, AVT-100: Symposium on “Vehicle Propulsion IntegrationVarşova, Polonya– 6-9/10/2003
 • Karahan, Ş.,Deniz, O., “Konvansiyonel Araçların Hibrid Elektrikli Araca Dönüştürülmesi”, V.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, 26-28/05/2004
 • Tür, O.,Yazar, A.,Özsu, E.,Turhan, L.,Akgün, F.,Tırıs, M., “Elektrikli Taşıt Teknolojisinin Gelişimi”, Otomotiv Teknolojileri Kongresi 2004, Bursa, 21-23/06/2004
 • Uçarol, H., Kaypmaz, A., Tuncay, N., Tür, O., “A Performance Comparison Study Among Conventional, Series Hybrid and Parallel Hybrid Vehicles”, ELECO 2005 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, 07-11/12/2005
 • Tür, O., Tuncay, N., Uçarol, H., “Basics of Electric Vehicle Technology and a Design Study on a Series Hybrid Electric Vehicle Powertrain”, ELECO 2005 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, 07-11/12/2005
 • Tür, O., Uçarol, H., Özsu, E., Demirci, M., Solak, Y., Elcik, E., Dalkılıç, Ö., Özatay, E., “Sizing, Design and Prototyping of an Electric Drive System for a Split Drive Hybrid Electric Vehicle”, International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC) 2007, Antalya, 03-05/05/2007
 • Uçarol, H., “Ulaşımda Enerji Verimliliği için Hibrid ve Elektrikli Araçlar”, II. Enerji Verimliliği Toplantısı, Gebze-Kocaeli, 09-11/04/2009
 • Kural, E., Ararat, Ö., Sezer, V., Solak, Y., Kütük, O., Özsu, E., Uçarol, H., “Development of a Hybrid Electric Mid-Sized Bus for Urban Transport”, Sea Powertrains, Fuels and Lubricants 2009, Floransa- İtalya, 15-17/06/2009
 • Elcik, E., Çimen, M., Kütük, O., Solak, Y., “Elektrikli Araçlar için Elektrikli Tahrik Sistemleri”, TOK 2009, İstanbul, 13-16/10/2009
 • Yıldız, H., Gören Sümer, L., Gürleyen, F., “Çapraz Tip Da-Da Çeviricinin Lagrangian Modellenmesi ve Kayma Kipli Kontrolü”, TOK 2009, İstanbul, 13-16/10/2009
 • Demirci, M., Biliroğlu, A.Ö.,  Gökaşan, M., Bogosyan, S., “Sliding Mode Optimum Controller For APU of Series Hybrid Electric Vehicles”, 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari-İtalya, 04-07/07/2010
 • Tırıs, M.; “Otomotiv Sektörünün Geleceğinde Elektrikli Araçların Yeri”, OTEK ‘11 Otomotiv Teknolojileri Kongresi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 28-29/03/2011
 • Ararat, Ö., Çimen M., Biliroğlu, A.Ö., Kütük, O., Elcik, E., Uçarol, H., Kural, E., Güler, M., Solak, Y., Engin, Ş.; “Akıllı Hibrit Elektrikli Araçlar ile Ulaşımda Enerji Verimliliği”, III. Enerji Verimliliği Kongresi, TÜBİTAK UME, Kocaeli, 31/03/2011 - 02/04/2011
 • Demirci, M.; “Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri: Gereksinimler, Teknolojiler, Stratejiler, Altyapı Ve Faaliyetler”, Türkiye Hibrit Ve Elektrikli Araçlar Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 04/04/2011
 • Uçarol, H., “Hibrit Ve Elektrikli Araçlar”, Elektrikli / Hibrit Araçlar ve Sanayiciler İçin Fırsatlar, Odakule Meclis Toplantı Salonu Tepebaşı, İstanbul, 31/05/2012
 • Ulu, C., Hancıoğlu, İ., Genç, E., Canbak, O., Özsu, E., “Üç İnsansız Sualtı Aracı Tasarımının Karşılaştırılması”, Türkiye Otomatik Kontrol Konferansı (TOK 2013), İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-28/09/2013
 • Ulu, C., “Sınırlandırılmış Tip-2 Bulanık Kümelerin Tanımlanmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım”, Türkiye Otomatik Kontrol Konferansı (TOK 2013), İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-28/09/2013

Batarya Teknolojileri

 • Biçer, E., Mazman, M., Köylü Tokgöz, S.,  Kaypmaz, C. Uzun, D., Tırıs, M,, Öztürk, E., Paker, G., “Mischmetal Based Alloys for Nickel-Metal  Hydride Batteries”, Ulm- Almanya, 9-13/06/2008
 • Mazman, M., “Ulaşımda Enerji Verimliliği için Batarya Teknolojileri”, II. Enerji Verimliliği Toplantısı, Gebze-Kocaeli, 09-11/04/2009
 • Köylü Tokgöz, S., Mazman, M., Tırıs, M., “Electrochemical Characterization of Mischmetal Based Alloys for Nickel Metal Hydride Batteries”, Biçer, E., Uzun, D., Kaypmaz, T., 8. International Electrochemistry Meeting, Antalya, 08-11/10/2009
 • Mazman, M., “Yenilenebilir Enerji İçin Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri”, Solar Future Conference, İstanbul, 11-12/02/2010
 • Mazman, M., Uzun, D., Kaypmaz, C., Biçer, E.; “Elektrikli Araçlar İçin Enerji Depolama Çözümleri”, III. Enerji Verimliliği Kongresi, TÜBİTAK UME, Kocaeli, 31/03/2011 - 02/04/2011
 • Mazman, M., Uzun, D., Biçer, E., Kaypmaz, C. “Enerji Depolama Teknolojileri”, Hibrit ve Elektrikli Araçlar Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 04/04/2011
 • Kaypmaz, C., “An Advanced Cell Model for Diagnosing Faults in Operation of Li-Ion Polymer Batteries”, 2011 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, Chicago/Illinois, 06/09/2011
 • Kaypmaz, T., “Diagnosing Overcharge Behavior in Operation of Li-Ion Polymer Batteries”, International Conference on Vehicular Electronics and Safety, ICVES 2012, Harbiye, İstanbul, 25-27/07/2012
 • Biçer, E., Öktemer, A., “A High Energy Organic Radical Li-ion Battery Consisting 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-N-Oxy Moeity”, 5th International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, İTÜ, İstanbul, 17/09/2012
 • Uzun, D., Mazman, M., Biçer, E., Avcı, A., Kaypmaz, T.C., Şener, T., “An Optimization Study on Synthesis of Cobalt-Free Cathode Materials”, 5th International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, İTÜ, İstanbul, 17/09/2012
 • Avcı, E., Mazman, M., Uzun, D., Biçer, E., Şener, T., Kaypmaz, T., “High Performance LifePo4/C Cathode Material Promoted By Polyaniline (PANI) As Carbon Source”, 5th International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, İTÜ, İstanbul, 17/09/2012
 • Mazman, M., Çuhadar, Ö., Uzun, D., Avcı, E., Biçer, E., Kaypmaz, T., “Electrochemical Performance Of Mg Doped Lifepo4”, 5th International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, İTÜ, İstanbul, 17/09/2012

Güç Elektroniği Teknolojileri

 • Tırıs, M., Yeyman, K., Akgün, F.“Modular Naval Switchboards with Static DC Breakers for Application in Networks Up  to 3.3 kV”, AES 2003 Broadening the Horizons: New Ideas, New Applications, New Markets for       Marine Electrical Technologies Edinburgh-İngiltere, 13-14/02/2003
 • Akdeniz, E. Turhan, L., Akgün, F., “Zırh Teknolojileri Semineri”, Elektromanyetik Zırh Sistemleri, Ankara, 10-11/03/2005
 • Akdeniz, E., Sağlam, G., “Mikro-Kojenerasyon Sistemleri Kontrol Teknolojileri”,  Mikro - Kojen Projesi Ulusal Çalıştayı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 03/10/2007
 • Ersöz., A., “Hidrojen Üretim Teknolojileri”, Mikro-Kojen Projesi Ulusal Çalıştayı, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, 03/10/2007
 • Unan, S., Görgün, H., Bakan, A., “Üç Fazlı Evirici Sisteminin Bozucu Gözlemci Tabanlı Kontrolü”, TOK 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, 13-16/10/2009
 • Engin, Ş.; “TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Rüzgar Enerjisi Çalışma Alanları”, Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinleri Yerel Sempozyumu, Yıldız Termal Hotel-Balıkesir Ticaret Odası, Gönen-Balıkesir, 11-12/03/2011

Çevirgeç Teknolojileri

 • I.Yilmaz, M.Ermis, I.Cadirci, “Medium Frequency Induction Melting Furnace as a Load on the Power System”, 46th Annual Conference of IEEE Industry Applications, Orlando, Sept. 2011.
 • I.Yilmaz, O. Salor, M.Ermis, I.Cadirci, “Field-data-based modeling of medium frequency induction melting furnaces for power quality studies”,  46th Annual Conference of IEEE Industry Applications, Orlando, Sept. 2011.
 • Terciyanli, T. Avci, I. Yilmaz, C. Ermis, N. Kose, A. Acik, A. Kalaycioglu, Y. Akkaya, I. Cadirci, M. Ermis, "A Current Source Converter Based Active Power Filter for Mitigation of Harmonics at the Interface of Distribution and Transmission Systems",  IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Atlanta, GA, pp. 320-327, Sept. 2010.
 • M.Deniz, B.Gultekin, C.O.Gercek, T.Atalik, I.Cadirci, M.Ermis, "A new DC voltage balancing method for cascaded multilevel inverter based STATCOM", Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP '07, pp.532-535, Sept. 2007
 • A.Terciyanli, A.Açık, A.Çetin, T.Demirci, T.Kilinc, "Thyristor Switched Reactor - Active Power Filter Combination for Power Quality Solution of a Light Rail Transportation System", PCIM, Nuremberg, May 2007.
 • A.Çetin, H.F.Bilgin, A.Acik, T.Demirci, K.N.Kose, A.Terciyanli, B.Gultekin, N.Aksoy,B.Mutluer, I.Cadirci, M.Ermis, K.Ongan, N.Akinci, “Reactive Power Compensation of Coal Conveyor Belt Drives by Using D-STATCOMs”, 42th Annual Conference of IEEE Industrial Applications Society, pp. 1731-1740, Sept. 2007.
 • C.Gercek, “Seri Bağlı Tam Köprülü Çok Seviyeli STATCOM Prototipi Tasarımı”, ELECO 2007
 • C.O.Gercek, et.al.,“7-Seviyeli STATCOM Prototipi için Yapılan Tasarım ve Modelleme Çalışmaları”, EVK 2007
 • M.Deniz, C.O.Gercek, T.Atalik, B.Gultekin, “Seri Bağlı Tam Köprülü Çok Seviyeli STATCOM Uygulamaları için Kondansatör Gerilimlerini Eşitleme Algoritması”, EVK, 2007
 • C.O.Gercek, et.al., “Seri Bağlı Tam Köprülü Çok Seviyeli STATCOM’lar için DSP Tabanlı Sayısal Kontrol Uygulamaları”, EVK 2007
 • N.Kose, B.Mutluer, M.Ermis, A.Terciyanlı, B.Gultekin, F.Bilgin, C.Ermis, S.Hasbay, H.Keyifli, T.Ahi, “Two-folded implementation of a 12-pulse TCR with dissimilar transformers for a ladle furnace: reactive power compensation and power system redundancy”, 39th Annual Conference of IEEE Industrial Applications Society, pp.497-510, Oct. 2004.
 • H.F.Bilgin, K.N.Kose, G.Zenginobuz, M.Ermis, E.Nalcaci, H.Kose, “A New Generation DC Motor Drive based on Buck Type PWM Rectifier”, European Power Electronics Annual Conference, Sept. 2001.

Güç Sistemleri Analiz ve Planlama

 • H. Çetinay, M. E. Cebeci, "Measuring Turkish System Security Using Thermal Security Index," ELECO 2013, Bursa, Turkey, Dec. 2013.
 • M. Demircioğlu, S. Eren, H. Çetinay, C. Ünlüer, M. E. Cebeci, "Güç Sistemleri Planlaması için Elektrik Şebekelerinin Coğrafi Haritalar Üzerinde Görselleştirilmesi," Akıllı Şebekeler ve Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği Sempozyumu, Ankara, Turkey, Apr. 2013.
 • Elma, O. Yılmaz, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gerilim Çökme Problemlerinin Değerlendirilmesi", ELECO 2012, Bursa, Turkey, Dec 2012
 • M. E. Cebeci, O. B. Tor, C. Gencoglu, A. N. Guven, “A Geographical Zoning Methodology for
 • Nodal Transmission Use-of-System Tariffs,” IEEE PES General Meeting, San Diego, USA, July 2012.
 • O. Tanidir, O. B. Tor, C. Gencoglu, “Performance of Short-term Load Forecasting with ANN in Turkish Power System,” IEEE PES General Meeting, San Diego, USA, July 2012.
 • M. E. Cebeci, O. B. Tör, A. Nadar, “İletim Sistemi Kullanım Tarifelerinin Marjinal Maliyet Esaslı Yöntemler İle Hesaplanması Ve Bölgesel Tarife Oluşturma Yöntemi,” II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, EMO İzmir Şubesi, Kasım 2011.
 • Elma, O. B. Tor, “Impact of Wind Penetration Level on Optimum Transmission Planning,” IET Renewable Power Generation Conference, Edinburgh, Sep. 2011.
 • M. E. Cebeci, S. Eren, O. B. Tor, A. N. Guven. “Transmission and Substation Expansion Planning using Mixed Integer Programming, IEEE PES, 43rd North American Power Symposium, Northeastern University, Boston, USA, August 4-6, 2011.
 • C. Gencoglu, O. B. Tor, O. Tanidir, “Technical Feasibility Analysis of the Proposed 2x350 MW HVDC Substation Between Georgia and Turkey,” 43rd North American Power Symposium, Northeastern University, Boston, USA, August 4-6, 2011.
 • C. Gencoglu, O. B. Tor, A. N. Guven, “Bölgeler Arası Düşük Frekanslı Generatör Salınımlarını Sönümleyici Faktörler ve Türkiye ENTSO-E CESA Enterkonneksiyonu için Çözümler (Damping measures against inter-area oscillations and solutions for Turkey – ENTSO/E CESA Interconnection)”, ELECO 2010, Bursa, Turkey, Dec. 2010.
 • C. Gencoglu, O. B. Tor, O. Tanidir, “Türbin Hız Regülatörü Parametre Optimizasyonu ile Hidrolik Santrallerin Kararlı İşletim Kriterlerinin Sağlanması - 2x150 MW Borçka Hidrolik Santrali Örneği -" (Satisfying Stability Criteria of Hydraulic Power Plants by Parameter Optimisation of Turbine Governors - 2x150 MW Borcka HPP Practice-“ ELECO 2010, Bursa, Turkey, Dec. 2010. (The best paper award.)
 • F. Akdogan, O. B. Tor, S. Can, “Elektrik Dağıtım Şebekelerinin Kısa Dönem Yatırım Planlaması CAPEX Hazırlaması ve Yatırım Analizi Yapabilmesi için Geliştirilen Yazılım (A Software that developed to perform short-term planning studies, prepare capital expenditures (CAPEX) and analyse planning performance of electric power distribution systems)”, ELECO 2010, Bursa, Turkey, Dec. 2010.
 • O. B. Tor, C. Gencoglu, O. Yilmaz, E. Cebeci, A. N. Guven, “Damping Measures against Prospective Oscillations between Turkish Grid and ENTSO-E CESA System,” IEEE PES, Powercon 2010, China.
 • C. Gencoglu, O. B. Tor, O. Yilmaz, E. Cebeci, A. N. Guven, “Assessment of the Effect of Hydroelectric Power Plants’ Governor Settings on Low Frequency Inter Area Oscillations,” IEEE PES, Powercon 2010, China.
 • Cebeci M.E., Tör O. B., Yılmaz O., Güner E., Nadar A., “Nehir-Tipi Hidroelektrik Santrallerinde Kararlı ve Güvenli Çalışma Sınırlarını Belirleyen Faktörler,” (Determining Factors for Stable and Safe Operation of Run-off River Type Hydraulic Power Plants), ELECO’08, Bursa, Turkey, Nov. 2008.
 • Güner E., Tör O. B., Altın M., Nadar A., “Küçük Hidrolik Santrallerin Projelendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Teknik Hususlar,” (Some Fundamental Issues to be Considered in Small Hydraulic Power Plant Projects), ELECO’08, Bursa, Turkey, Nov. 2008.
 • Nadar A., Güner E., Tör O. B., “Küçük Hidrolik Santralleri için Geliştirilen bir SCADA Sistemi: HESKON,” (HESKON: A SCADA System Developed for Small Hydraulic Power Plants), ELECO’08, Bursa, Turkey, Nov. 2008.
 • Altin M., Tör O. B., Özay N., “Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Fider Otomasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri,” (Challenges with Feeder Automation Systems in Power Distribution Networks and Practical Solutions) TOK’08, ITU, Istanbul, Turkey, Nov. 2008.
 • O. B. Tör, A. N. Güven, “Providing Locational Market Signals in the Context of Coordinated Multi-Year Transmission Expansion Planning”, IEEE PES, ELECO 2007, Bursa, Turkey, Dec. 2007.
 • M. E. Cebeci, U. Karaağaç, O. B. Tör, A. Ertaş “The Effects of Hydro Power Plants’ Governor Settings on the Stability of Turkish Power System Frequency”, IEEE PES, ELECO 2007, Bursa, Turkey, Dec. 2007.
 • M. E. Cebeci, O. B. Tör, U. Karaağaç, M. Altın, M. Akdeniz, and A. Nadar “Master Plan for the Electricity Distribution Network of Istanbul European Side”, IEEE PES, PowerAfrica’07, Johannesburg, South Africa, July 2007.
 • O. B. Tor and M. Shahidehpour, “Transmission Management and Planning: the aftermath of Turkish Electricity Restructuring”, IEEE PES, 38th North American Power Symposium, Southern Illinois University Carbondale, Illinois, USA, August 17-19, 2006.
 • U. Karaagac, O. B. Tor “On-line Parameter Identification of a Gas Turbine Generator at Ambarli Power Plant” IEEE PES General Meeting, Montreal, Canada, June 2006.
 • O. B. Tor and M. Shahidehpour, “Power Distribution Asset Management” IEEE PES General Meeting, Montreal, Canada, June 2006.
 • O. B. Tor and M. Shahidehpour, “Electric Power Restructuring in Turkey” IEEE PES General Meeting, USA, June 2005.
 • O. B. Tor, U. Karaagac, E. Benlier,  “Step-Response Tests of a Unit at Ataturk Hydro Power Plant and Investigation of the Simple Representation of Unit Control System” IEEE PES, 36th North American Power Symposium, University of Idaho, Moscow, USA, August 9-10, 2004.
 • A.Terciyanli, M.Ermis, B.Gultekin, O.B.Tor, M.Yorukoglu, “EMC Considerations in the Design of a Unified Relocatable SVC for Open-Cast Lignite Mining in Turkey”, IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Istanbul, Turkey 2003.

Güç Sistemleri Bilgi Teknolojileri

 • International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG-2013, 13-17 Mayıs 2013, İstanbul .“The Architecture of a Large-Scale Wind Power Monitoring and Forecast System”, Terciyanlı E., Demirci T., Küçük D., Buhan S., Özkan M. B., Köksoy C. E., Koç E., Kahraman C., Haliloğlu  A. B., Demir T., Günindi M., Gökmen M., Karayılanoğlu Z., Kabul Bildirim Tarihi: 10 Şubat 2013
 • International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG-2013, 13-17 Mayıs 2013, İstanbul, “Verification of a Very Short Term Wind Power Forecasting Algorithm for Turkish Transmission Grid”, Buhan S., Terciyanlı E., Özkan M. B., Küçük D., Haliloğlu A. B., Demirci T., Tuna H., Ünsal H.,Kabul Bildirim Tarihi: 10 Şubat 2013
 • Mehmet Baris Ozkan, Erman Terciyanlı, Dilek Küçük, Serkan Buhan, Turan Demirci, Ceyhun Yildiz, and Mustafa Günindi. Verification of a real time wind power monitoring and forecast system for Turkey. In Proceedings of the IET Renewable Power Generation Conference. Beijing, China. 2013.
 • Mehmet Baris Ozkan, Dilek Küçük, Erman Terciyanlı, Serkan Buhan, Turan Demirci, and Pinar Karagoz. A data mining-based wind power forecasting method: Results for wind power plants in Turkey. In Data Warehousing and Knowledge Discovery, pages 268_276. Springer, Prag, Czech Republic, 2013.
 • O. Salor, D. Kucuk, M. Guder, T. Demirci, Y. Akkaya, I. Cadırcı, M. Ermis, “Turkiye Elektrik Iletim Sisteminde Harmonik Bozulma ve Kırpısma Parametrelerinin Olusturulan Guc¸ Kalitesi Veritabanı Yapısıyla Degerlendirilmesi (Assessment of Harmonic Distortions and Flicker in the Turkish Electricity Transmission System Based on the Developed Database Architecture)”, 3. EMO Enerji Verimliligi ve Kalitesi Sempozyumu, EVK 2009, Kocaeli.
 • T. Demirci, A. Kalaycıoğlu, Ö. Salor, S. Pakhuylu, T. Inan, D. Küçük, M. Güder, T. Can, Y. Akkaya, S. Bilgen, I. Çadırcı, M. Ermiş, “Türkiye Elektrik İletim Sistemi için Yurt Çapında Güç Kalitesi İzleme Ağı ve Veri Degerlendirme Merkezi: Güncel Gelişmeler”, IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, Didim, Türkiye, 20-22 Nisan 2008
 • E. Ozdemirci, Y. Akkaya, B. Boyrazoglu, S. Buhan, A. Terciyanli, O. Unsar, E. Altintas, B. Haliloglu, A. Acik, T. Atalik, O. Salor, T. Demirci, I. Cadirci, M .Ermis, “Mobile Monitoring System to Take PQ Snapshots of Turkish Electricity Transmission System”, Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, 2007. IMTC 2007,Page(s): 1 – 6
 • T. Demirci, A. Kalaycioglu, O. Salor, S. Pakhuylu, M. Dagli, T. Kara, H. S. Aksuyek, C. Topcu, B. Polat, S. Bilgen, S. Umut, I. Cadirci, M. Ermis,“National PQ Monitoring Network for Turkish Electricity Transmission System”, Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, 2007. IMTC 2007,Page(s): 1 – 6
 • Buhan, S., Boyrazoğlu, B., Ünsar, Ö., Altıntaş, E., Haliloğlu, B., Polat, B., Özdemirci E., "Türkiye Elektrik İletim Sisteminde Mobil Güç Kalitesi Ölçümleri", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
 • Altıntaş, E., Boyrazoğlu, B., Buhan, S., Özdemirci, E., Salor, Ö., "LABVIEW Yazılımı Kullanılarak Kırpışma Ölçer Tasarlanması Ve Gerçek Zamanlı Ölçümler", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
 • Haliloğlu, B., Buhan, S., Boyrazoğlu, B., "Elektrik İletim Sisteminde Güç Kalitesi Bozulmalarının Tespiti ve Ölçülmesi", EVK 2007, Kocaeli, Türkiye,  17-18 Mayıs 2007
 • Küçük, D., İnan, T., Boyrazoğlu, B., Buhan, S., Salor, Ö., Çadırcı, I., and Ermiş, M. 2007. PQStream : A Data Stream Architecture for Electrical Power Quality. In Proceedings of International Workshop on Knowledge Discovery from Ubiquitous Data Streams of ECML/PKDD. Warsaw, Poland
 • Salor, O., Gultekin, B., Buhan, S., Boyrazoglu, B., Inan, T., Atalik, T., Acik, A., Terciyanli, A., Unsar, O., Altintas, E., Akkaya, Y., Ozdemirci, E., Cadirci, I., Ermis, M., "Electrical Power Quality of Iron and Steel Industry in Turkey," Industry Applications Conference, 2007. 42nd IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2007 IEEE , vol., no., pp.404,423, 23-27 Sept. 2007

Otomasyon Teknolojileri

 • D. Gezer, H.O. Unver, Y. Tascioglu, K. Celebioglu ve S. Aradag  “Design and Simulation of a SCADA System using SysML and Simulink”, ICRERA’13, Madrid, İSPANYA, Ekim 2013.
 • F.Tursun, C.Şahin, M.S. Smiai,”Impacts of PV installation on the Low Voltage Distribution Networks: A case Study of Yıldız”, Power Eng 2013, İSTANBUL, TÜRKİYE, Mayıs 2013.
 • D. Gezer ve S. Uludağ  “An MV Distribution Automation System and Its Assessment in Light of the Smart Grid Vision”, Power Eng 2013, İSTANBUL, TÜRKİYE, Mayıs 2013.
 • Ö.Özcan, M.H.Aksel, "Francis Tipi Bir Hidrolik Türbinin Tasarımı ve Akış Analizlerinin Yapılması," 8. pompa-vana kongresi (POMSAD), Mayıs 2013.
 • Armağan Temiz, Özgür Kahraman, Cem Şahin,  Abdullah Nadar, “Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü”, Akıllı Şebekeler ve Türkiye Elektrik Şebekesinin Geleceği Sempozyumu, Türkiye, Nisan 2013.
 • Cem Şahin, Ö. Kahraman, A. Temiz, M. S. Smiai, F. Y. Alramadan, S. S. Almutairi, and S. Alshahrani”A Smart Control System for PV Generation in LV Distribution”, Saudi Arabia Smart Grid, Cidde, Suudi Arabistan, 2012.
 • C.Şahin, "Impact of Wind Curtailment Price on Day Ahead Energy Market Clearing", IEEE PMAPS 2012, Istanbul, Türkiye, 2012.
 • D. Gezer, C. Çakır, A. Altay, C.Şahin, A. Nadar, "A Test System For Developing Electronic Speed Governor of a Hydropower Plant", NuRER 2012, Istanbul, Türkiye, 2012.
 • Bülent Dağ, M.Timur Aydemir, Abdullah Nadar, Mohamed S. Smiai “Modelling, Analysis and Simulation of Hybrid Microgrids”, [IEEE-PES-MIDDLE-EAST] Saudi Arabia Smart Grid 2012, Jeddah, Saudi Arabia, 2012.
 • Bülent Dağ, M.Timur Aydemir, Mohamed S. Smiai “An Unbalanced Load Flow Analysis Tool For Inverter Interfaced Distributed Generation Networks”, EWRES-The Europian Workshop On Renewable Energy Systems, 10-12 Sep. 2012, Antalya, Turkey, 08-11 Dec. 2012.
 • D. Gezer, C.  Şahin, A. Nadar  ve A. Altay “Implementation of a Test System based on OPC Server for Development of Electronic Speed Governor in Gezende HEPP”, ELECO’11, BURSA, TÜRKİYE, Aralık 2011.
 • D. Gezer, A. Nadar, C. Şahin, N. Özay, " Evaluation of Geographical Distribution of Wind Power Plants”,  ICCEP (International Conference on Clean Electrical Power), Ischia, İtalya, Haziran 2011.
 • C.Şahin, A. Nadar, D. Gezer, G. Graditi, G. Adinolfi , "Smart Distribution Automation System," IEEE International Conference on Clean Electrical Power, Ischia, İtalya, Haziran 2011.
 • A.O.Ozcan, D.Bulgurlu,İ.Vuruşkan,N.SezerUzol,M.A.Guler, “Design and Analysis of a Vertical Axis Wind Turbine Part I: Aerodynamic Design and CFD Analysis” AIAC 2011.
 • İ.Vuruşkan,D.Bulgurlu, A.O.Ozcan,M.A.Guler,N.SezerUzol “Design and Analysis of a Vertical Axis Wind Turbine Part II: Structural Design and Analysis” AIAC 2011.
 • Bülent Dağ, M. Timur Aydemir, Abdullah Nadar “Yerleşim Bölgeleri İçin Evirici Arayüzlü Hibrid Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçeren Bir Mikro Ağ Felsefesi”, II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, ETUK 2011, İzmir, Türkiye, s.296-302, 24-27 Kasım 2011.
 • Cem Sahin, A. Nadar, "Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi," Electrical, Electronics and Computer Engineering ELECO 2010, Bursa, Türkiye , 2010.
 • E. Koç,  “Değişken Hızlı Rüzgar Türbinlerinin Modellenmesi ve Arıza Sonrası Sisteme Katkı Yeteneklerinin İncelenmesi,” ELECO 2010, 2010.
 • Dr. Osman Bülent Tör, Filiz Akdoğan "Elektrik Dağıtım Şebekelerinin Kısa Dönem Yatırım Planlaması, CAPEX Hazırlaması ve Yatırım Analizi Yapabilmesi için Geliştirilen Yazılım ", ELECO’10, BURSA, TÜRKİYE, Aralık 2010.
 • Cem Sahin, Mohammed Shahidehpour, Ismet Erkmen “Interdependence of NG and Electricity Infrastructures in Turkey,” 2009 IEEE PES General Meeting, Calgary, Canada, 2009.
 • Nadar, C.  Şahin, D. Gezer. et al. “Design, Development and Prototype Production of Control, Measurement and Protection System For Small and Medium Size Hydroelectric Power Plant Project”, Powergen Europe 2008.
 • D.A.H. Laro, S.C.L.v.d Ven, J.W. Spronck, A. Lebedev, E. Lomonova, B. Dag, “A Linear Magnetic Bearing with Integrated Long Stroke Propulsion - Design and Realization of an IU-Module”, Proc.IEE PEMD, pp.1-6, Edinburgh, 2004.
 • Cem Sahin, Ismet Erkmen, “Application of Evolutionary Strategy Algorithm to Synchronous Generator Parameter Estimation,” 2003 North American Power Symposium (NAPS), Moscow-Idaho-ABD, 2003.
 • Cem Sahin, Ismet Erkmen, “Application of Evolutionary Strategy Algorithm to Economic Dispatch Problem,” 2002 Turkish Automatic Control Congress (TOK), Ankara, Türkiye, 2002.
 • H. Bulent Ertan, Bulent Dag, Gerard Capolino, “Calculation of Some Parameters of Single Phase PM Motor for Design Optimization’’, OPTIM 2002/Romania, 2002.
 • H. Bulent Ertan, Bulent Dag, Gerard Capolino, “An Accurate Model for the Calculation of Some Parameters of Single-Phase Permanent Magnet Motors’’, ICEM 2002/Belgium, 2002.