Kimyasal Proses Teknolojileri

-A +A

Kimyasal Proses Teknolojileri Araştırma Grubu;

 • Endüstriyel süreçleri daha yeşil ve sürdürülebilir kılmak amacıyla sanayi ve akademi ile yakın iş birliği içinde disiplinlerarası çalışma kültürü ile kurum içi ve kurum dışında geniş bir Ar-Ge ekosistemi kurmak,
 • Endüstride katma değer yaratmak, hammaddeden ürüne kadar tüm üretim zincirinde kimya, malzeme ve proses teknolojisi uzmanlıklarımızı en üst seviyede, en verimli şekilde kullanmak,
 • Savunma Sanayi için ileri teknolojiler kullanarak stratejik öneme sahip ürünleri yerli imkanlarla üretilebilir kılmak,
 • Özellikle sürdürülebilir kimya alanında evrensel araştırma eğilimlerini takip eden proaktif ve çevik bir Ar-Ge anlayışı ile ileri malzeme ve kimyasal proses teknolojilerini geliştirmek amaçlı çalışmalar yapmaktadır.

Kimyasal Proses Teknolojileri (KPT) Araştırma Grubu  üç ana takımdan oluşmaktadır:

 1. Organik Kimya ve İleri Polimer Teknolojileri Takımı;
 • Yüksek performanslı polimer ve reçine sistemleri, prepreg malzemeler, seçici geçirgen membranlar, termal,  elektriksel iletken polimerler ve fotopolimerler alanında özgün ürün ve teknoloji geliştiren projeleri hayata geçirmek, ihracat kısıtına sahip polimer, reçine hammaddesi,  kompozit ara ürünlerin üretim teknolojisini geliştirmek
 • Fonksiyonel moleküller, homojen kataliz, ilaç etken madde ve ligand üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve endüstriyel uygulama projelerinin yürütülmesi
 • Kritik hidrolik yağların ve yapısal yapıştırıcıların üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve performans test altyapısının kurulumuna yönelik projeler yürütmek
 1. Gaz Ayırma ve Saflaştırma Teknolojileri Takımı
 • Adsorpsiyon ile ayırma teknolojileri alanında adsorban tasarımı ve adsorpsiyon prosesleri, karbondioksit tutma prosesleri ve yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesi konularında projeler yürütmek
 • Membran ile ayırma prosesleri alanında azot zenginleştirme, sera gazı azaltımı, patlamayı önleyen sistem ve hollow fiber membran üretim proseslerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütmek
 • Katalizör ile ayırma teknolojileri alanında hidrojen yakıcı katalizler, karbonmonoksit katalizorleri, ozon konvertör ve kaçış maskesi kimyasal ve katalizörlerinin üretim proseslerini geliştirmek
 • Oksijen üreten sistemler kapsamında ferdi kurtarıcı ve solunum cihazları, oksijen mumu üretimi için gerekli kimyasal ve katalizörlerin üretim teknolojisini geliştirmek
 • Hibrit gaz ayırma prosesleri alanında adsorpsiyon-membran hibrit sistemlerinin geliştirilmesi, gaz koşullandırma ve kademeli ayırma proseslerinin uygulanmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi
 1. Endüstriyel Kimya Takımı
 • Temel mühendislik çalışmaları, proses geliştirme ve ekipman belirleme, pilot tesis kurulumu ve optimizasyonu , fizibilite çalışması  ve anahtar teslim endüstriyel tesis kurulumu üzerine projeler yürütmek
 • Katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ; bor kimyasalları, nadir toprak elementleri, ihracat kısıtına sahip kritik kimyasalların üretim teknolojisinin geliştirilmesi