TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Tarafından Geliştirilen TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi 4 Yaşında

-A +A

TEİAŞ İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi ile tüm Türkiye çapında kullanılmaya başlayan Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS), 2017 Ocak ayı itibari ile 4 yaşında

6 Ocak 2013 tarihinde pilot olarak Orta Anadolu Bölgesi’nde kullanıma açılan, 7 Temmuz 2013 tarihinde TEİAŞ İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi ile tüm Türkiye çapında kullanılmaya başlayan Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS), 2017 Ocak ayı itibari ile 4 yaşında.

Türkiye Elektrik İletim Sistemi işletiminde güç sistemleri alanındaki bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak amacıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezleri için hazırlanan YTBS, elektrik şebekesine yönelik tahmin, izleme ve TEİAŞ’ın ihtiyaç duyduğu birçok raporlama hizmetini sunmaktadır.  3000 kullanıcı ile günde 45000’e varan kullanıcı erişimine sahip ulusal yaygınlıkta bir sistem olan YTBS başta TEİAŞ olmak üzere ETKB, EPDK, EPİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sağlamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile 900 kullanıcıya eğitim verilmiştir.

Proje ile elektrik sisteminin işletilmesi ve planlanmasına yönelik geniş kapsamlı veri altyapısı sağlaması, istatistiksel raporlama ile ekonomik şebeke işletmesi için gerekli analiz, tahmin ve optimizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda sistem;

  •  Şebeke teçhizatlarının kayıtlama ve elektrik şebekesinin modelleme,
  •  İşletme kayıtlarının tutma ve acil durum SMS bilgilendirme,
  •  İletim sistemi trafo merkezleri ve tüm lisanslı santraller için veri portalı sağlama,
  •  Arz - talep, kurulu güç, yük eğrisi, puant, kuruluş ve kaynak bazlı üretim, uluslararası ticaret, su durumu, analiz vb. alanlarda işletme raporları, görsel ve coğrafi veri sunma,

özelliklerine sahiptir. 2017 yılında TEİAŞ ile imzalanması planlanan geliştirme projesi ile sistemin yeni ara yüz, analiz ve tahmin hizmetleri sunması planlanmaktadır.

Fotoğraflar

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Tarafından Geliştirilen TEİAŞ Yük Tevzi Bilgi Sistemi 4 Yaşında
17.02.2017